FUNDAMENTY

Fundamenty w technologii Easyfooting.

Easyfooting to nowoczesny system fundamentów mikropalowych. Technologia została opracowana w całości w Polsce i wprowadziła na rynek fundamentów nie małe zamieszanie. System nie wymaga żadnych prac przygotowawczych, nie wymaga wykonywania wykopów, nie wymaga nawet usuwania warstwy organicznej gruntu. Poprzez zastosowanie specjalnych głowic oraz mikropali o długości ściśle dopasowanej do rodzaju podłoża, jesteśmy w stanie wykonać podstawę pod średniej wielkości budynek w ciągu jednego dnia roboczego. Dodatkową zaletą jest możliwość zdemontowania całej podstawy tak aby pozostawić działkę w stanie nienaruszonym. Możemy zdemontować budynek i w bardzo krótkim czasie doprowadzić działkę do stanu sprzed budowy, nie naruszając w najmniejszym stopniu terenu pod budynkiem. Easyfooting doskonale sprawcza się przy posadawianiu budynków na gruntach o niskiej nośności oraz na działkach ze znacznym spadkiem terenu.

Właścicielem praw autorskich zamieszczonego zdjęcia jest Easyfooting