KONTAKT

Polhome sp. z o.o.

Adres: ul. dr. Floriana Ceynowy 27
83-200 STAROGARD GDAŃSKI, Pomorskie
NIP 592-22-83-807
REGON 388255908
KRS 0000886030
PREZES ZARZĄDU – Mirosław Lewandowski
e-mail: office@polhome.eu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

🇵🇱 🇷🇺
RYNEK POLSKI I ROSYJSKI
tel.:519 867 055
e-mail: m.lewandowski@polhome.eu


FORMULARZ KONTAKTOWY

  KLAUZULA POUFNOŚCI

  Zgodnie z art, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   

  1. administratorem Państwa danych jest Polhome sp. z o.o.;
  2. kontakt z Osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych – office@polhome.eu;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do celów: realizacja umowy, zlecenia, obsługi zgłoszeń, reklamacji, przekazania podmiotom trzecim – spedycja, kurierzy, formy współpracujące, wykonywania obowiązków wynikających z postanowień prawa, podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.