LEASING DLA FIRM

LEASING POMOŻE CI ZAKUPIĆ OBIEKTY DLA TWOJEGO BIZNESU

1. Jak działa leasing kontenerów i ile to kosztuje?

Proces leasingowy zaczyna się gdy kupujący otrzymuje fakturą proformę na zabudowę modułową (kontenerów). Na jej podstawie leasingodawca nabywa wskazany kontener, z klientem podpisuje umowę leasingową i udostępnia mu go w zamian na ustalone opłaty, czyli raty leasingowe, na które każdorazowo, po powiększeniu o należny podatek, wystawiana jest Faktura VAT.

Na ratę leasingową składają się:
– raty kapitałowe (spłata wartości początkowej kontenerów)
– raty odsetkowe z tytułu finansowania (czyli odsetki ustalone przez leasingodawcę).

2. Czym jest leasing obiektów modułowych?

Leasing jest formą finansowania dedykowaną dla podmiotów gospodarczych. Jedyną dostępną obecnie formą finansowania jest leasing operacyjny. Podczas trwania umowy, to podmiot finansujący jest właścicielem kontenera. Po spłacie ostatniej raty, tzw. „raty wykupowej”, która zależna jest od stawej amortyzacji, następuje przeniesienie własności. Opłata inicjalna (wstępna) może wynosić od 10 do 45% wartości kontenerów. Najkrótszy okres leasingowania zgodnie z polskim prawem wynosi 36 miesięcy. Możliwe jest skrócenie tego okresu, jednak konieczna jest wtedy wycena rzeczoznawcy, który ustala ryzyko zakwestionowania odliczeń podatków prze Urząd Skarbowy oraz wartość kontenera.

3. Co wpływa na zdolność leasingową?


W przypadku leasingu kontenerów dla firm leasingodawca zwraca uwagę na:

– obroty i/lub zyski firmy (dane z minionego roku i bieżącego okresu rozliczeniowego),
– poczynione inwestycje (można je uznać za amortyzację i wliczyć w poczet zysków),
– zobowiązania finansowe firmy,
– aktywa firmy, podpisane kontrakty i umowy z innymi podmiotami,
– wiarygodność firmy (okres prowadzenia działalności, historia kredytowa).

Leasingodawca może też ustalić możliwości finansowe firmy na podstawie preferowanego okresu leasingowego oraz wysokości opłaty inicjalnej.

Leasingodawca, chcąc wyjaśnić sytuację finansową firmy, może poprosić również o inne dokumenty. W niektórych sytuacjach może być konieczne alternatywne zabezpieczenie transakcji np. w postaci poręczenia osobistego udziałowców, poręczenia podmiotu trzeciego lub innych form zabezpieczeń dopuszczalnych przez polskie prawo.

Kontakt w sprawie leasingu

Beata Lisowska-Piastun
tel.:
+48 604 407 783
e-mail: beata.lisowska-piastun@santanderleasing.pl